Blog

OPATROVANIE V HOLANDSKU MAREC 2022

Opatrovanie seniorov v zahraničí sa v súčasnej dobe stáva veľmi žiadanou prácou. Dôvodom je atraktívna odmena a flexibilná práca na turnusy. Náplňou práce je starostlivosť o seniorov, prípadne o ľudí so zdravotnými problémami, ktorí sa nedokážu o seba postarať sú odkázaní na pomoc iných. Ide o prácu v súkromných domácnostiach, kde opatrovateľka má svoju vlastnú izbu a stravu zadarmo. Podmienkou je takisto aj pripojenie na internet. Opatrovateľka býva v domácnosti klienta 24 hodín, ale má nárok na dni voľna, ktoré sú pri každej rodine stanovené inak. Pokiaľ nemáte s opatrovaním starších ľudí žiadne skúsenosti, odporúčame najprv absolvovať opatrovateľský kurz na Slovensku. Počas tohto kurzu absolvujete aj praktickú časť v domove dôchodcov, kde môžete si vyskúšať túto prácu predtým ako vycestujete.

OPATROVANIE V HOLANDSKU V KOCKE:

Náplň práce: opatrovanie seniorov a pomoc v domácnosti
Odmena: 2000 Eur – 2600 Eur / mesačne v závislosti od jazykových znalostí, praxe a stavu klienta
Dátum nástupu: priebežne počas celého roka
Dĺžka Turnusu: 1-3 mesiace, v prípade zástupov je turnus zvyčajne kratší
Stravovanie a ubytovanie: zdarma
Dane a odvody: platí si opatrovateľka sama
Príspevok na cestu: väčšinou 100-250 Eur, na niektorých pracovných miestach je cesta preplatená v plnej výške

OPATROVANIE V HOLANDSKU A PODMIENKY CESTOVANIA DO HOLANDSKA

Podmienky vstupu od 24. marca 2022
Cestovanie z krajín EÚ/Schengenu a krajín zaradených v schéme cestovných podmienok EÚ. Cestujúci z týchto krajín nie sú povinní prekladať žiadne potvrdenia a dokumenty, súvisiace s COVID-19 (ako podmienka vstupu na územie Holandska).

Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a mať k dispozícii vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration) – platí pre osoby nad 12 rokov. Po príchode do krajiny sa odporúča absolvovanie testu aj napriek predchádzajúcemu zaočkovaniu.