Blog

PRÁCA A CESTOVANIE DO HOLANDSKA

Podmienky vstupu do krajiny
Cestovanie z krajín EÚ/Schengenu a krajín zaradených v schéme cestovných podmienok EÚ

Cestujúci z týchto krajín nie sú povinní prekladať žiadne potvrdenia a dokumenty, súvisiace s COVID-19 (ako podmienka vstupu na územie Holandska).

Každý cestujúci leteckou dopravou je povinný vyplniť a mať k dispozícii vyhlásenie o zdravotnom stave (health declaration) – platí pre osoby nad 12 rokov. Po príchode do krajiny sa odporúča absolvovanie testu aj napriek predchádzajúcemu zaočkovaniu.

Uvedené sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ (pozor: nie Spojené kráľovstvo), ďalšie štáty Schengenu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko) a Karibské zámorské územia Holandska, t. j. Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Maarten a St. Eustatius.

Zoznam krajín EÚ/Schengenu a krajín zaradených v schéme cestovných podmienok EÚ je priebežne aktualizovaný a je dostupný na vládnej stránke Holandska.