Registračný formulár

Registrovať u nás sa vždy oplatí! Je to Váš prvotný kontakt v spoločnosti Imperial Care, v prípade ak sa uchádzate o prácu opatrovateľky. Táto registrácia je rýchla, jednoduchá a úplne zdarma, tak ako aj všetky naše služby pre Vás.  Slúži najmä na to, aby sme o Vás získali základné informácie, ako znalosť jazyka a Vaše pracovné skúsenosti, ktoré sú pri hľadaní vhodnej pracovnej ponuky pre Vás najdôležitejšie. Opatrovateľky v našej databáze oslovujeme prioritne s najlepšími ponukami, ktoré nie vždy sú uverejnené aj na našej stránke. VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ!

Pre kompletnú registráciu si môžete stiahnuť vzory potrebných dokumentov (CV v AJ/NJ jazyku, dotazník, profil, spracovanie osobných údajov)

  Chcem pracovať ako:
  Meno:
  Priezvisko:
  Pohlavie:
  Rodinný stav:
  Dátum narodenia:

  Profilová fotografia:
  Adresa:
  Mesto:
  Krajina:
  Národnosť:
  Tel. kontakt:
  E-mail:
  Vodičský preukaz: Fajčíte? Máte alergiu na zvieratá?
  Výška: cm
  Váha: kg
  Máte živnosť?
  Jazykové znalosti:
  1.JAZYK
  1. Úroveň
  2.JAZYK
  2. Úroveň
  3.JAZYK
  3. Úroveň

  Možný termín nástupu:
  Absolvovali ste opatrovateľský kurz?
  Máte skúsenosti s opatrovaním seniorov?
  Koľko rokov máte skúsenosti s opatrovaním? Zaškrtnite s ktorými diagnózami máte skúsenosť:
  Iná:
  Zaškrtnite činnosti s ktorými máte skúsenosť:

  Podmienky a rozsah spracovania osobných údajov
  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?
  Prílohy: CV, Motivačný list, OP kurz, Certifikát, Živnostenský list, Referencie a pod.