Blog

Podmienky vstupu do Írska od 15.11.2021

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?
Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup, avšak pri vstupe majú všetci cestujúci (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť

 • potvrdenie o absolvovaní očkovania,
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako 180 dní,
 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?
Všetci cestujúci prichádzajúci do Írska sú povinní vyplniť formulár s osobnými údajmi (tzv. „Passenger Locator Form“). V prípade nevyplnenia im hrozí pokuta do výšky 2 500 eur, alebo odňatie slobody až do 6 mesiacov.

Vo formulári je nutné uviesť jednu z nasledujúcich možností cestovania do krajiny:

 • o absolvovaní očkovania
 • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako 180 dní,
 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe (pred nástupom do lietadla)?
Pri vstupe do Írska majú všetci cestujúci zo zahraničia (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo negatívny/„nezistený“ RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

Antigénové alebo iné typy testov Írsko neakceptuje.

Výnimku majú pracovníci v medzinárodnej doprave, pri výkone práce, deti do a vrátane 11 rokov, cestujúci, ktorí cestujú do Írska z urgentných zdravotných dôvodov a cestujúci, ktorí iba tranzitujú, pričom počas tranzitu neopustia letisko alebo prístav.

Cestujúci musia predložiť jeden z potrebných dokumentov pred nástupom na palubu lietadla, alebo nalodením sa na loď a taktiež následne imigračnému pracovníkovi v Írsku. Ak cestujúci príde do krajiny bez potvrdenia o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19, či negatívneho/ “nezisteného“ testu, hrozí mu pokuta do výšky 2500 eur, alebo odňatie slobody až do 6 mesiacov, prípadne oboje. Cestujúci bez negatívneho testu budú tiež umiestnení do štátnej karantény, platenej cestujúcim.

Písomné potvrdenie o negatívnom/ „nezistenom“ RT-PCR teste je potrebné si uchovať po dobu 14 dní od príchodu do Írska.

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19?
Potvrdenie o negatívnom alebo „nezistenom“ RT-PCR teste nesmie byť staršie viac ako 72 hodín pred príchodom. Test musí byť v anglickom jazyku na meno cestujúceho, musí obsahovať presný čas vyhotovenia testu a informáciu o laboratóriu, ktoré test vykonalo.

V akom prípade je povinná karanténa?
Cestujúci z EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom, nie sú povinní absolvovať karanténu.

Pre krajiny mimo EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, je zavedený tzv. mechanizmus núdzovej brzdy. K týmto krajinám je zaradené aj Spojené kráľovstvo. Podmienky cestovania z týchto krajín nájdete na stránke írskej vlády.

Podmienky vstupu pre očkované osoby
Za plne zaočkovanú osobu sa považuje osoba:

 • po aplikácii 2 dávok vakcíny Pfizer-BioNtech: BNT162b2 (Comirnaty®), pričom od podania druhej dávky uplynulo 7 dní
 • alebo po aplikácii 2 dávok vakcíny Moderna: CX-024414 (Moderna®), pričom od podania druhej dávky uplynulo 14 dní
 • alebo po aplikácii 2 dávok vakcíny Oxford-AstraZeneca: ChAdOx1-SARS-COV-2 (Vaxzevria® alebo Covishield), pričom od podania druhej dávky uplynulo 15 dní
 • alebo po aplikácii 1 dávky vakcíny Johnson & Johnson/Janssen: Ad26.COV2-S rekombinantná, pričom od podania dávky uplynulo 14 dní
 • alebo po aplikácii 2 dávok Coronavacu (Sinovac), pričom podania druhej dávky uplynulo 14 dní
 • alebo alebo po aplikácii 2 dávok vakcíny Sinopharm BIBP, pričom od podania druhej dávky uplynulo 14 dní
 • po aplikácii zmiešanej dávky ktorejkoľvek z vyššie uvedených vakcín, pričom lehota od podania dávky sa určuje v závislosti od aplikovanej vakcíny
 • alebo po jednorazovej dávke ktorejkoľvek z vyššie uvedených vakcín podanej do 180 dní od pozitívneho výsledku testu RT-PCR, pričom lehota od podania dávky sa určuje v závislosti od aplikovanej vakcíny. Cestujúci musí mať pri sebe doklad o pozitívnom teste a aplikovanej dávke vakcíny.

Írsko akceptuje potvrdenie o absolvovaní očkovania len k vakcínam, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou.

Cestujúci z EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania, nie sú povinní absolvovať karanténu.

Podmienky cestovania pre očkované osoby krajiny mimo EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, (vrátane Spojeného kráľovstva) nájdete na stránke írskej vlády.

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19
Cestujúci z EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, ktorí predložia potvrdenie o prekonaní COVID-19 ochorenia, nie sú povinní absolvovať karanténu.

Podmienky cestovania pre osoby, ktoré prekonali Covid-19 pre krajiny mimo EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, (vrátane Spojeného kráľovstva) nájdete na stránke írskej vlády.

Hraničné priechody
Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup, avšak pri vstupe majú všetci cestujúci (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.