Blog

DOCHODOK V HOLANDSKU

Dôchodkový systém každej krajiny je jedinečný. Zohľadňuje totiž jej konkrétny ekonomický a historický kontext, preto je náročné robiť priame porovnania. Existujú však určité prvky, ktoré odborníci na dôchodky považujú za všeobecné, a na základe ktorých je možné porovnávať finančnú podporu starších občanov. Väčšina európskych štátov funguje na podobnom systéme ako Slovensko a využíva trojpilierový dôchodkový systém. Napriek tomu medzi krajinami existujú rôzne špecifiká.
Porovnávaniu svetových dôchodkových systémov sa roky venujú rôzne inštitúcie a organizácie. Azda najznámejší je rebríček, ktorý každoročne publikuje Mercerov CFA Inštitút. Ten porovnáva vybrané krajiny na základe zvolených kritérií, ktoré delí do troch hlavných kategórií s pomyselným maximom 100 bodov.
Najlepšie skóre v minuloročnom rebríčku obsadil prekvapujúco Island s celkovým skóre 84,2 bodu. Island bol do svetového porovnania pridaný prvýkrát a hneď sa mu podarilo zosadiť z prvého miesta Holandsko, ktorému patril tento titul tri roky.
Vďaka čomu sa holandský dôchodkový systém držal roky na prvom mieste, je výborne fungujúci druhý pilier. Ten je na rozdiel od slovenského charakteristický združovaním zamestnancov podľa odvetví a profesií. Väčšina holandských zamestnancov je členom týchto pracovných dôchodkových systémov, z ktorých má každý svoje špecifiká. Dôchodky sú založené na celoživotnom priemere.

HOLANDSKÝ DOCHODKOVÝ SYSTÉM
holandský dôchodkový systém sa skladá:
I. pilier – štátny General Old Age Pensions Act (Algemene Ouderdomswet, AOW)
II. pilier – Supplementary pension
III./IV. pilier – Individuálne dôchodkové poistenie

PRVÝM PILIEROM je všeobecný zákon o starobných dôchodkoch. Vláda ho zaviedla v roku 1957 a vypláca sa každému, kto žije v Holandsku po dosiahnutí kvalifikačného veku..
Algemene Ouderdomswet – AOW (General Old Age Pensions Act)
Predstavuje len minimálny príjem, tzv. základný dôchodok – basispensioen. Nárok má každý, kto žil v Holandsku aspoň 50 rokov a dovŕšil zákonom daný vek odchodu do dôchodku. Áno, ľudia čo vôbec nepracovali, iba v Holandsku žili, majú takisto právo tento dôchodok poberať.Každým rokom sa postupne zvyšuje, pričom momentálne je 66 rokov.
Algemene Ouderdomswet – AOW (General Old Age Pensions Act)
Za každý rok, v ktorom daná osoba žila v Holandsku, si našetrí 2% do AOW, 2%/rok * 50 rokov = 100% Predstavuje len približne 32%-ný podiel na celkovom dôchodku priemerného dôchodcu. Zároveň predstavuje až do 70% čistej minimálnej mzdy.Vypláca ho šťát pomocou Social Insurance Bank (Sociale Verzekeringsbank, SVB)

DRUHÝ PILIER tvoria zamestnanecké dôchodky, ktoré si drvivá väčšina zamestnancov nazbierala počas svojho pracovného života. Zamestnanci a zamestnávatelia platia príspevok dohodnutý v kolektívnej zmluve do dôchodkového fondu, v ktorom je zamestnávateľ členom. Môže to byť dôchodkový fond pre všetky podniky v určitom odvetví, fond, ktorý pracuje pre jednu konkrétnu spoločnosť, alebo fond pre skupinu ľudí pracujúcich v určitých (často lekárskych) profesiách, ako sú lekári, fyzioterapeuti a sestričky. Účasť v odvetvovom dôchodkovom fonde môže byť stanovená ministerstvom sociálnych vecí a zamestnanosti ako povinná pre celý sektor.

TRETÍ PILIER tvoria jednotlivé bankové alebo poisťovacie produkty, za ktoré je možné platiť príspevky na priznanie dôchodku s daňovými úľavami. Je to dôležité najmä pre tých ľudí, ktorí nemajú (alebo nemohli poberať) dôchodok v druhom pilieri, lebo ich zamestnávateľ nie je členom dôchodkového fondu, nemajú trvalý pracovný pomer, alebo sú samostatne zárobkovo činné osoby.

Ako si vyskladajú svoj dôchodok Holanďania
Priemerný dôchodok v Holandsku ZA ROK 2021 PREDSTAVOVAL 3 830 Eur. Kalkulácia vychádza z priemerného zamestnanca, ktorý odpracoval 40 rokov a využíval všetky tri druhy pilierov. Z tejto sumy predstavuje celkový štátny dôchodok 1 340 Eur, zamestnanecký 2 299 Eur a tretí pilier 191 Eur mesačne.